Dejiny fotografie – Ľudovít Hlaváč

 15,00

Nie je na sklade

Katalógové číslo: 5425 - 3K Kategória: Značka:

Popis

Dejiny fotografie Ľudovíta Hlaváča predstavujú históriu fotografického obrazu nie z hľadiska vývinu techniky, ale ako organickú súčasť dejin umenia. Objavujú viazanosť tvorivej fotografie na duchovné prúdenia spoločnosti a na myslenie v jednotlivých umeleckých smeroch a ukazujú podiel a spluúčasť fotografie na vytváraní ich vnútorných obsahov a vonkajších podôb, od etapy romantizmu, keď fotografia vznikla, cez realizmus, impresionizmus, secesiu až po najnovšie, súčasné umelecké tendencie. S touto nocou koncepciou dejín fotografie a s ich novou periodizáciou súvisí aj stavba knihy. Autor jej kapitoly delil podľa vývinových oblastí umenia. Pre pochopenie súvislostí umeleckých smerov a fotografie na úvod každej kapitoly umiestil stručnú charakteristiku príslušnej etapy vývinu umenia. Na záver kapitoly zase pripojil životopisné medailóny fotografistov, ktorí zasiahli do fotografického diania v tom období. Tak dosiahol, že každá kapitola podáva ucelený a plastický obraz príslušnej dejinnej etapy.
Dejiny fotografie sú prvou celistvou textovou a obrazovou knihou o histórii fotografie vydanou u nás….celý text

Ďalšie informácie

Vady

Pečiatka na oriezke