Perspektivy moci – Noam Chomsky

 8,00

Nie je na sklade

Popis

Jedná se o soubor tématicky značně odlišných přednášek (např. lingvistická problematika, odpovědnost intelektuála v současném světě, politická situace na Středním Východě a Východním Timoru), které jeden z průkopníků tzv. generativní gramatiky pronesl roku 1995 během svého pobytu v Austrálii. Text Jazyk a myšlení rozebírá možnosti zkoumání jazyka coby cesty k poznání nitra lidského myšlení především z hlediska tzv. kognitivní revoluce. Následující přednáška hledá význam jazyka v oblasti přírody a interpretuje vztah slov k jazyku. Příspěvek Spisovatelé a odpovědnost intelektuála se zabývá různými aspekty intelektuální odpovědnosti spisovatele v současném světě. Čtvrtá přednáška vymezuje podstatu vztahu mezi vizí coby koncepcí budoucí společnosti a cílem jako dosažitelným úkolem či volbou. Text Demokracie a trhy odhaluje význam demokratických principů v globalizovaném kapitalismu. Závěrečné tři přednášky se zabývají situací v oblasti dodržování lidských práv na Středním Východě a Východním Timoru. Odborně nenáročné texty přibližují amerického jazykovědce nejen jako žijícího klasika světové lingvistiky, ale i coby radikálního analytika mocenských mechanismů současné společnosti.
Jazyk:
Český
Počet strán:
323
Vydavateľstvo:
Karolinum
Typ väzby:
Brožovaná

Ďalšie informácie

Vady

Mierne obité rohy