Testament / Poézia I. – Karol Strmeň

 5,00

Nie je na sklade

Katalógové číslo: 329-4VS Kategória: Značka:

Popis

Edičná poznámka

Prvý zväzok básnického diela Karola Strmeňa obsahuje už uverejnené prvotiny Výžinok života (Košice, 1943) a báseň Testament (1. vydanie Bratislava, 1944, 2. vydanie Detroit, 1978). K nim sme pripojili cyklus Čo zostáva, do ktorého sú zaradené básne z nepublikovanej zbierky Bojovník (našla sa v pozostalosti Janka Silana) a nedokončenú epickú báseň Holuby (1945). Prvý, upravený spev tejto básne uverejnil v r. 1974 v exilovom časopise Most č. 3-4. Tejto úprave sme podriadili aj ďalšie spevy. Báseň Testament uverejňujene v podobe, v akej už bola publikovaná – teda bez názvov úvodnej (Slovensku) a záverečnej časti (Večne). Všetky básne napísal na Slovensku do r. 1945 – teda do roku svojej emigrácie.

V básňach sme urobili minimálne jazykové úpravy, aby sme ich priblížili súčasnému pravopisu.

P. Chalupa

Ďalšie informácie

Vady

Bez vád