Ideál Skutočnosť Mýtus – Mikuláš Maňo Huba

4,00

Nie je na sklade

Katalógové číslo: 2541-D Kategórií:

Popis

Príbeh bratislavského ochranárstva chce byť inšpirácioupri hľadaní odpovedí na v knihe nadhodené otázkya dilemy. K tejto ambícii nás oprávňuje pocit, žev objektívne nepríjemných až deprimujúcich časochsme dokázali nerezignovať a nájsť zmysel života, ktorýbol spojením príjemného s užitočným, vážneho s humorným,osobného s nadosobným, ako aj duchovnéhos fyzickým, slobodného so zodpovedným, intelektuálnehos emocionálnym a zmyslovým. Nie náhodou tí, ktorímali to šťastie byť pri tom, spomínajú na tento dávnonedávnypríbeh ako na najkrajšie chvíle svojho života,(ktoré sa zvlášť vynímali na pozadí škaredej doby).Úprimne želám všetkým o jednu a viac generácií mladším,aby zažili niečo podobné (s výnimkou toho nepeknéhopozadia).
Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. patrí k protagonistomochranárskeho hnutia na Slovensku. V roku 1977 spoluiniciovalvznik Sekcie pre ochranu ľudovej architektúry a jejzázemia. Založil tiež legendárnu Základnú organizáciu Slovenskéhozväzu ochrancov prírody a krajiny č. 6 v Bratislave.Posledné dva roky pred Nežnou revolúciou viedol bratislavskúochranársku organizáciu SZOPK a koncom roku 1989ho zvolili za predsedu celého SZOPK. V súčasnosti je predsedomSpoločnosti pre trvalo udržateľný život.Mikuláš Huba je autorom, spoluautorom či editorom desiatokknižných publikácií a zborníkov, stoviek štúdií a približne tisícky mediálnych vystúpení. K jeho najčastejšie citovanýmprácam patria Šok z prosperity – čítanka z globálnej problematikya Ohrožená planeta (v spolupráci s Pavlom Nováčkom),Slovensko desať rokov po Riu, či Stratégia trvaloudržateľného rozvoja vo vybraných regiónoch (spoluautorVladimír Ira). Prispel do Encyklopédie environmentálnejhistórie sveta. Je členom redakčných rád viacerých vedeckýchi populárno-vedeckých časopisov, členom Snemu SAVa nositeľom domácich i zahraničných ocenení.

Ďalšie informácie

Vady

Bez vád